Oppjusterer Glitne-reserver

september 1, 2003, 12:00 CEST

Utvinnbare reserver i det Statoil-opererte Glitne-feltet i Nordsjøen oppjusteres med 50 prosent i forhold til anslaget i Plan for utbygging og drift (PUD). Det er mulig å hente ut ekstraolje for 2,5 milliarder kroner med dagens oljepris.

I disse dager passerer minifeltet Glitne anslaget for total produksjon i PUD, nemlig 25 millioner fat olje. Nye beregninger tyder på at det er mulig å hente ut om lag 37 millioner fat. Dermed er det langt fra slutt for Glitne. Produksjonsperioden kan fordobles, og fortsetter ventelig til ut 2005.

Ifølge feltsjef Svein Løining var forventningene om god økonomi i feltet til stede allerede da beslutningen om utbygging ble tatt. Når det nå viser seg at produksjonen overgår forventningene, skyldes det blant annet god brønnplassering i reservoaret. Det produseres mindre vann enn antatt, trykkstøtten blir bedre og oljeutvinningen øker.

De fire opprinnelige produksjonsbrønnene på feltet vil gi om lag seks millioner fat olje mer enn forventet. I tillegg ferdigstilles en ny brønn i disse dager som ventes å produsere i størrelsesorden seks millioner fat.