Håp om økt optimisme på norsk sokkel

september 4, 2003, 08:00 CEST

Optimismen for videre virksomhet på norsk sokkel vil øke om signalene fra Kon-Krafts skatteutredning tas til følge og petroleumsskatten reduseres, mener Lars Christian Alsvik, som nettopp er utnevnt til ny leder for Leting og Utvikling Norge (L&U N).

Den nye lederen for Leting og Utvikling mener det er viktig at skattenivået innen petroleumsvirksomheten reduseres, hvis Hydro og de øvrige operatørene på norsk sokkel skal lykkes med å snu den nedadgående trenden og igjen få fart i letingen etter olje- og gass.

– Det er fortsatt store ressurser på sokkelen som ikke er funnet, men mange av disse gir for svak lønnsomhet til at det er økonomisk forsvarlig å lete etter dem. Fra myndighetenes side vil derfor redusert petroleumsskatt og tilgang til nye leteområder være viktige virkemidler for å stimulere til økt leting og økt virksomhet for øvrig, sier Alsvik.

Han mener at medarbeiderne i L&U står overfor mange og spennende oppgaver i de neste årene, men at mottakelsen av Kon-Krafts innspill vil ha stor betydning for hvordan fremtiden vil se ut. Uansett ser Alsvik for seg en situasjon der funnene som gjøres er mindre og hvor L&U fokuserer på tidskritisk utforsking nær infrastruktur.

– Jeg tror vi må være forberedt på både å tenke og jobbe sammen på en annen måte enn det vi har gjort tidligere. Hver enkelt liten idé som kan bidra til den totale verdiskapingen blir enda viktigere. Skal vi lykkes på norsk sokkel og fortsatt være et innovativt og konkurransedyktig selskap, må vi klare å utnytte hver enkelt medarbeiders potensial enda bedre, samtidig som hver enkelt medarbeider må føle et enda større ansvar for at de løsninger vi velger er forretningsmessig forsvarlige, sier Alsvik.

Det er L&U sitt ansvar å skape ny virksomhet for Hydro på sokkelen både gjennom forskning, leting og annen forretningsutvikling. Enheten har mange krevende oppgaver framover:

– Vi vil gjøre det vi kan for at debatten rundt skattespørsmålet og åpning av nye leteområder blir nyansert og gir et riktig bilde av den situasjonen bransjen er inne i. Ellers har organisasjonen nå 18. runde i siktet, og skal gjøre det den kan for å bidra til at denne runden kan gi oss nye spennende oppgaver. Og ikke minst skal vi i samarbeid med HTP bidra til at Ormen Lange-prosjektet får et så godt utbyggingsgrunnlag som mulig, sier Alsvik.

Inntil han ble utnevnt til ny L&U-leder, jobbet Alsvik som leder for Portefølje og Forretningsutvikling. Siden han kom til Hydro i 1989, har han særlig arbeidet med gassforsyning, gasstransport og med forretningsutvikling knyttet til Hydros operatørfelt på sokkelen

Alsvik var også prosjektleder for utarbeidelsen av planen for og utbygging og drift av Fram Vest-feltet, og har bakgrunn fra Statoil og Kværner Engineering før han kom til Hydro. Han ble for øvrig kjent med Hydro i 1984, da han jobbet med sin diplomoppgave ved Norges tekniske høyskole. Oppgaven ble gjennomført på Hydros forskningssenter på Herøya.