Ny hydrogenstasjon innviet i Hamburg

september 15, 2003, 10:30 CEST

Hydro er hydrogenleverandør på hydrogenstasjonen som mandag formiddag ble høytidelig åpnet i Hamburg. Norsk Hydro Electrolysers har levert den komplette hydrogenteknologien, som regnes som sikker og velrenommert.

Åpningen av hydrogenfyllestasjonen i bussgarasjen til busselskapet Hamburger Hochbahn ble riktig så spektakulær – en hydrogendrevet buss kjørte gjennom en tynn folievegg med logoene til alle prosjektdeltakerne, og markerte på den måten at en ny målsnor var brutt i løpet mot hydrogensamfunnet. Blant de mange logoene på folieveggen var det kjente vikingskipet til Norsk Hydro, ettersom Hydro er aktiv partner i EU-prosjektet CUTE, som den nye hydrogenstasjonen i Hamburg er en del av.

Til stede ved åpningen var offisielle representanter fra Hamburg og EU, samt representanter for de lokale partnerne; busselskapet Hamburger Hochbahn, energileverandøren Hamburgische Electricitäts-Werke (HEW), stasjonseieren BP/Aral og prosjekteieren og bussleverandøren DaimlerChrysler/Evobus.

Luftforurensningen og støynivået i storbyer vil bli merkbart redusert, hvis utslippsfrie, hydrogendrevne brenselcellekjøretøyer blir tatt i bruk. I CUTE-prosjektet testes teknologi, forsyning og regelverk med sikte på å finne lokalt tilpassede løsninger og felles standarder.

Hydro med sentral rolle

I kraft av sin lange erfaring med produksjon, bruk og håndtering av hydrogen har Hydro fått en sentral rådgiverrolle i CUTE-prosjektet. "Clean Urban Transport for Europe" (CUTE) er det første omfattende tiltaket for en paneuropeisk demonstrasjon av hydrogenbruk og hydrogenforsyning til transportformål. CUTE omfatter testing av 27 hydrogen brenselcellebusser i ni europeiske byer fram til 2006.

Med en prislapp på om lag 50 millioner euro er CUTE det største hydrogenprosjektet i Europa. Prosjektet støttes av EU-kommisjonen. I tillegg til initiativtakeren DaimlerChrysler deltar 27 prosjektpartnere, deriblant store energiselskaper, utstyrsleverandører, offentlige myndigheter og lokale transportselskaper. Prosjektet er ventet å ha stor betydning for bruken av hydrogen i den europeiske transportsektoren.

Den nye fyllestasjonen i Hamburg har "HH2 Wasserstoff" som motto. HH er forkortelsen for Hansabyen Hamburg, og tallet 2 er lagt til for å gi assosiasjoner til hydrogenmolekylet. Målet i Hamburg er å produsere hydrogen utelukkende fra "grønn" energi. Dette skal sikres gjennom tilgang på fornybar strøm og såkalt grønne sertifikater.

Hydrogenbusser i ni land

Norsk Hydro Electrolysers (NHEL) har levert hydrogenstasjonen til Hamburgische Electricitäts-Werke i Tyskland. Stasjonen er den andre NHEL har produsert. Den første ble i vår levert til Reykjavik på Island. Fyllestasjonen i Hamburg har kapasitet til å forsyne tre hydrogendrevne busser som skal settes i trafikk i høst.

Hydrogenstasjonen bygger på nyeste tilgjengelige teknologi og er produsert i henhold til det seneste EU-direktivet. Hydrogenstasjonen skal tas i bruk straks de nye brenselcellebussene blir levert. Fyllestasjonen vil bli automatisk styrt fra et anlegg i Hamburg med direkte forbindelse til NHEL på Notodden.

Gjennom CUTE-prosjektet er det planlagt å sette i alt 27 busser i prøvetrafikk for en periode på tre år i til sammen ni europeiske byer.

Se egne nettsider om fyllestasjonen i Hamburg:

www.hh2wasserstoff.de
 

HYDRO OG CUTE

  • Hydro har vært med som prosjektpartner i CUTE siden det ble etablert våren 2001. DaimlerChrysler er initiativtaker til prosjektet og organiserer det. Det unike med CUTE-prosjektet er bredden i prosjektet både når det gjelder geografi, deltakere og løsninger for hydrogenproduksjon.
  • I tillegg til å levere hydrogenstasjoner har Hydro ansvar for sikkerhets- og kvalitetsstudiene som gjennomføres i CUTE-prosjektet. Det er valgt ut tre byer som skal følges opp og studeres nærmere – Stockholm med hydrogenproduksjon med vannelektrolyse, Madrid med hydrogenproduksjon fra olje/naturgass og Amsterdam med hydrogenproduksjon med vannelektrolyse, eventuelt supplert med flytende hydrogen fra naturgass som sikkerhet hvis vannelektrolysen skulle svikte.
  • Hydro har benyttet seg av solid industriell kompetanse, anerkjente internasjonale standarder og retningslinjer og etablerte arbeidsmetoder for å utvikle et evalueringssystem for sikker hydrogenbruk i de tre byene. På denne måten har Hydro lagd en metodologi som kan danne grunnlag for en senere standard for sikre hydrogenstasjoner.

EUROPEISK PARTNERSKAP INNEN HYDROGEN OG BRENSELCELLER

  • EU-kommisjonen etablerte i fjor høst en "high level group" innen hydrogen og brenselceller, med Hydro som deltaker. Kommisjonen kunne 11. september i år offentliggjøre en av konklusjonene av gruppens arbeid, nemlig å etablere et europeisk partnerskap for å fremme utviklingen av innen hydrogen og brenselceller.