Mer olje på Oseberg Sør

september 23, 2003, 08:00 CEST

Hydro har påvist større ressurser enn tidligere antatt på oljefeltet Oseberg Sør. Anslaget over oljeressursene på feltet øker dermed med nærmere 50 millioner fat tilstedeværende olje, hvorav om lag 15 millioner fat kan utvinnes.

De økte oljeressursene ble påvist i forbindelse med  boring av vanninjeksjonsbrønn 30/9-F-26 på Oseberg Sør i Nordsjøen, om lag 130 kilometer nordvest for Bergen. Oljeressursene som nå er påvist ligger over hovedreservoaret på feltet.

- Påvisningen av olje i Øvre Jura-sandstein er resultat av et målrettet arbeide for å kartlegge hvor det finnes sandlag av interessant tykkelse i Øvre Jura, sier Utforskingssjef Nils Telnæs i Hydro Olje og Energi.

Settes i produksjon umiddelbart

Oljen som nå er påtruffet vil settes i produksjon mot slutten av inneværende måned og forventes å produsere omlag 5000 fat per dag. 

Det vil også bli utarbeidet en plan for videre boring i, og produksjon fra, Øvre Jura ved Oseberg Sør. 

Oseberg Sør-feltet består av en produksjons- og boreplattform i tillegg til et undervannsanlegg syd på feltet. Det produseres også olje fra den nordligste strukturen, gjennom fire brønner boret fra Oseberg Feltsenter.

  • Oljeproduksjonen fra Oseberg Sør startet i 2000 og så langt er 85 millioner fat blitt produsert.  Dette utgjør omlag 23 prosent av forventet utvinnbare reserver for feltet. Høsten 2004 settes et nytt undervannsanlegg på J-strukturen øst for Oseberg Sør- plattformen i produksjon, og vil øke daglig produksjon til om lag 110 000 fat pr. dag.

Rettighetshavere: 

  • Norsk Hydro (Operatør) 34%,
  • Petoro 33,6%
  • Statoil 15,3%
  • Total 10%
  • ExxonMobil 4.7%
  • ConocoPhillips 2.4%
Fakta om Oseberg Sør