Olav Fjell fratrer som konsernsjef i Statoil ASA 

september 23, 2003, 01:00 CEST

Styret i Statoil og Olav Fjell har i styremøte 22. september blitt enige om at Olav Fjell skal fratre som konsernsjef for å normalisere situasjonen i og omkring selskapet.

Det er viktig at det snarest mulig kan skapes ro rundt selskapet, slik at videreutviklingen av Statoil kan fortsette.

”Statoil er et sterkt selskap med store muligheter. Jeg håper min avgang vil bidra til at de ansatte igjen konsentrerer all sin energi på å utvikle selskapet videre,” sier Olav Fjell i en kommentar.

I samsvar med ansettelseskontrakten får Olav Fjell ved sin fratredelse utbetalt to års lønn. Videre vil han ved 60 år motta førtidspensjon i henhold til ansettelseskontrakten.

Styret har i samme møte konstituert nåværende konserndirektør Inge K. Hansen som konsernsjef.

Ytterligere kommentarer vil bli gitt i pressekonferanse som avholdes i Statoils lokaler på Majorstuen tirsdag 23. september kl. 09.00. Her vil Kaci Kullmann Five stille som talskvinne for styret. I tillegg vil Olav Fjell og Inge K. Hansen være tilgjengelige for spørsmål.