10 år med Troll

oktober 1, 2003, 12:00 CEST

Når gassåret 2003 starter i dag, 1. oktober, markerer det også 10 års salg av gass til Europa gjennom Troll-gassalgsavtalene.

Før selve Troll-feltet begynte å produsere gass i 1996 ble avtaleforpliktelsene i kontraktene dekket av gassleveranser fra Sleipner Øst-feltet i Nordsjøen. Det første året under Troll-kontraktene ble det levert tre milliarder kubikkmeter gass. Troll-avtalene varer fram til 2030, men Troll-feltet kan levere gass i over 50 år.

Troll-feltet sørget for over 40 prosent av de norske gassforpliktelsene i gassåret 2002. De totale forpliktelsene for gassåret 2002 utgjorde vel 45 milliarder kubikkmeter.

"For gassåret 2003, som innledes i dag, vil de samlede leveranser ligge på omtrent samme nivå som for gassåret 2002," opplyser Trine Kloster, direktør for markeds- og økonomisk analyse i forretningsområdet Naturgass.

På sikt blir Storbritannia et nøkkelmarked for Statoil. Fra oktober i år skal selskapet levere to milliarder kubikkmeter gass årlig til British Gas Trading, et heleid datterselskap av Centrica. Centrica er Storbritannias største gassdistributør og leverer gass til over 50 prosent av husholdningsmarkedet.

I fjor sommer undertegnet Statoil en kontrakt med British Gas Trading for levering av fem milliarder kubikkmeter gass per år over en ti-års periode fra 1. oktober 2005. Centrica blir dermed en av de store gasskundene for Statoil i årene framover ved siden av tyske Ruhrgas, franske Gaz de France og italienske ENI.

I tillegg til oppstart av leveranser til Centrica, starter Statoil leveranser til Grane-feltet på norsk sokkel og flere mindre gassalgsavtaler deriblant til Danmark.

Statoil markedsfører og selger i dag sin egen og statens gass etter overgangen til selskapsbasert gassalg ved oppstarten av gassåret 2002.