"Gå til hovedinnhold"

Fram i drift

oktober 3, 2003, 10:30 CEST

2. oktober startet oljeproduksjonen fra Fram. Feltet er bygget ut som en undervannsinstallasjon og sikrer økt utnyttelse av produksjons- og transportinstallasjonene på Troll-området i årene framover.

Fram-utbyggingen ble ferdig til planlagt tid og til en pris som er hele 15 prosent under opprinnelig budsjettanslag på 4,3 milliarder.

Fram Vest er det siste i rekken av store prosjekter som HTP leverer i år - alle innen tidsfristene og med store besparelser ifht. opprinnelig budsjett.

- Jeg er stolt av å lede en så kompetent og motivert organisasjon som HTP. Det står virkelig respekt av det formidable arbeidet som er lagt ned for å ferdigstille disse prosjektene med så godt resultat. Takk for innsatsen HTP, og lykke til med driften til DUN, sier utbyggingsdirektør Tom Røtjer.

Foreløpige anslag viser at utbyggingen koster 3,6 milliarder norske kroner. Feltet vil produsere i 15 år og topp-produksjonen fra 1. januar 2004 ventes å være i overkant av 60.000 fat pr dag.

Økt utnyttelse av eksisterende infrastruktur

Fram er et godt eksempel på den nye generasjonen av olje- og gassfelt på norsk sokkel, der undervannsinstallasjoner bidrar til økt utnyttelse og forlenget liv for eksisterende eldre feltinstallasjoner.

Feltet er bygd ut med to firebrønns-undervannsrammer og brønnstrømmene går til Troll C for prosessering.

Sikkerheten ivaretatt

Inkludert i utbyggingskostnadene er modifikasjoner på Troll C plattformen for 500 millioner kroner. Aker Kværner har stått for dette arbeidet.

I forbindelse med revisjonsstans og installasjonsarbeidet, som involverte omkring 700 personer over fire uker, har det ikke vært noen fraværskader på Troll C-plattformen.

Flere oljebrønner for pengene

Under forboringen ble alle brønnene boret lengre enn planlagt, på kortere tid og til under budsjett. I tillegg til en ekstra grenbrønn ble det boret hele 5.660 meter lengre enn det som ble lagt til grunn i PUD (Plan for utbygging og drift). Til sammen ble det boret 32.500 meter. Dette ble gjort 50 dager foran tidsskjema. Odfjell Drilling sto for boringen som ble gjennomført uten alvorlige hendelser.

- Med Fram utnytter Hydro eksisterende infrastruktur i Troll-området. Denne første utbyggingen kan åpne for en framtidig utbygging av andre, mindre oljevolumer i området som ikke er lønnsomme per i dag, sier sektordirektør Torgeir Kydland i Hydro Drift og Utvinning.

Byttet til seg Fram-lisensen

I 1995 byttet Hydro til seg eierandeler og operatørskap i Fram-lisensen fra Mobil som opprinnelig hadde 40 prosent eierandeler. Lisensen inkluderer også Fram Sognefjord og C-Vest. Den første utforskingsbrønnen i feltet ble boret i 1996.

Da lisensen ble tildelt i 1984, fikk Hydro 10 prosent eierandel.

Eiere:

Hydro (operatør) 25 prosent
ExxonMobil 25 prosent
Statoil 20 prosent
Gaz de France 15 prosent
Idemitzu 15 prosent