Ellida-brønn avsluttet

oktober 8, 2003, 08:30 CEST

Statoil har avsluttet operasjonene på Ellida-brønnen i Norskehavet, etter å ha utført en produksjonstest av oljefunnet.

Produksjonstesten viser at brønnen har dårlige produksjonsegenskaper, ifølge Kent Høgseth. Han er letesjef for dypvannsområdene i Norskehavet.

Boringen av undersøkelsesbrønn 6405/7-1 i utvinningstillatelse 281 ble fullført i september. Det ble påtruffet en oljekolonne på 52 meter i sandsteinslag av kritt alder. Kjerneprøver ble tatt, og det ble gjennomført et omfattende datainnsamlingsprogram. Ved testingen var gjennomsnittlig strømningsrate om lag 250 fat olje per dag med en dyseåpning på 14,3 millimeter.

"Den lave produksjonsraten understreker usikkerhet om kommersialiteten i dette funnet. For å fastslå tilstedeværende volumer mer nøyaktig, og vurdere mulighetene for å produsere denne oljen, er det nødvendig å bore flere brønner," sier Høgseth.

Framover skal det utføres et omfattende analysearbeid av alle innsamlede data. Sommeren 2004 kan det bli aktuelt å bore en ny brønn i prospektet.

Brønn 6405/7-1 blir nå permanent plugget og forlatt.

Statoil er operatør i utvinningstillatelse 281, med en eierandel på 30 prosent. Øvrige rettighetshavere er BP (20), Petoro (20), Norske Shell (20) og ConocoPhillips (10 prosent).