Vigdis-utvidelse med suksess

oktober 21, 2003, 07:45 CEST

Utbyggingsprosjektet Vigdis utvidelse i Nordsjøen er satt i produksjon. Det er mer enn to måneder før planlagt tid, og til en kostnad betydelig under opprinnelig budsjett.

"Ifølge dagens prognose blir sluttsummen for utbyggingen, inklusive boring, i underkant av 2,6 milliarder kroner. Det er drøye 400 millioner under budsjett," sier prosjektansvarlig Morten Krogh.

Vigdis utvidelse skal gi om lag 50 millioner fat olje ekstra fra satellittfeltet Vigdis. Feltet er knyttet til Snorre A-plattformen i Nordsjøen via eksisterende havbunnsinstallasjoner på Vigdis. Det nye anlegget består av fire havbunnsinstallasjoner og seks brønner, hvorav to er ferdigboret.

"Vi har hatt et prosjektlag med dyktige og erfarne folk, og samarbeidet internt i prosjektet og mot hovedleverandørene har vært utmerket," sier Krogh.

Prosjektet ble besluttet mens Norsk Hydro var operatør for Vigdis. Etter operatørovertagelsen, 1. januar i år, tok Statoil over prosjektansvaret, inklusive boring og petroleumsteknologi. For å sikre kontinuitet har personell fra Hydro vært med på prosjektlaget helt til slutt.

Nå kan prosjektet settes på topp blant raskt gjennomførte utbygginger i Statoil. Og noe rutineprosjekt har det ikke vært. Det har ikke manglet på gjennomføringsmessige utfordringer, og aktiviteten har i perioder vært stor. På det meste har åtte fartøy vært i aksjon på feltet samtidig, opplyser Krogh.

Ved oppstarten produserer det nye anlegget om lag 12.000 fat olje i døgnet fra én brønn. På topp blir produksjonen rundt 57.000 fat per dag fra tre brønner.

"Utbyggingen har stor betydning for infrastrukturen på Vigdis- og Snorre-feltene. Ledig rør- og prosesskapasitet utnyttes nå på en god måte," sier Krogh.