Hydro Agri og Hydro Business Partner med avtale om å videreføre kunde/leverandørforhold

oktober 27, 2003, 14:00 CET

Som et ledd i forberedelsene til å etablere Hydro Agri som eget børsnotert selskap, har Hydro Agri og Hydro Business Partner forhandlet fram frittstående, kommersielle avtaler om leveranse av IS/IT-tjenester og vedlikeholdstjenester som vil erstatte tidligere interne avtaler.

Innen IT/IS-området vil Hydro Business Partner levere tjenester til det nye Agri-selskapet over hele verden. Innen vedlikeholdsområdet gjelder avtalen leveranse av tjenester til de norske produksjonsanleggene - Porsgrunn, Glomfjord og Rjukan.

Avtalene som nå er inngått, gjenspeiler Hydro Agris behov for å sikre en optimal og konkurransedyktig inndekning av kritiske leveranser og Hydro Business Partners mål om å være en konkurransedyktig tjenesteleverandør på disse områdene.

Flere av produktområdene i Hydro Business Partner har også betydelig ekstern omsetning. Med det kommende børsnoterte Agri-selskapet som kunde, vil eksternandelen øke vesentlig, heter det i en melding som mandag ble formidlet til pressen.

I KORTE TREKK

  • Hydro Agri er verdens ledende leverandør av mineralgjødsel med spesiell styrke innen ammoniakk og nitrogengjødsel. Hydro Agri har et lokalt nærvær i mer enn 50 land og solgte i fjor 21,7 millioner tonn gjødsel til kunder i 120 land gjennom sitt verdensomspennende salgs- og distribusjonssystem. I juni 2003 besluttet Norsk Hydros styre å starte forberedelsene til å skille ut Agri som et selvstendig selskap for notering på Oslo Børs i 2004.
  • Hydro Business Partner ble etablert i 2000 som Hydros interne, kommersielle leverandør av service- og støttetjenester og hadde i 2002 en omsetning på 3,7 milliarder kroner. Hydro Business Partner leverer tjenester innen følgende produktområder: IT/IS-tjenester, vedlikeholdstjenester og industrimuring, offshore-tjenester og regnskap, kontor og personaladministrasjon, samt kommunikasjon.