Sterkt tredje kvartal

oktober 27, 2003, 07:45 CET

Statoils resultat for tredje kvartal 2003 er finansielt sterkt. Konstituert konsernsjef Inge K. Hansen understreker at resultatet viser at selskapets strategi er fornuftig for å nå både kortsiktige og langsiktige mål.

Resultatet, som legges fram i dag, 27. oktober, viser at Statoil er i rute og jobber videre i henhold til de mål som er satt for 2004 og 2007.

"Resultatet etter skatt var på 4,3 milliarder kroner i tredje kvartal. Vi har økt salget av olje og gass med fem prosent samtidig som driftsutgiftene er redusert med 14 prosent. I tillegg har både olje- og gassprisene økt med henholdsvis tre og 14 prosent," sier Hansen.

Kvartalet har vært godt resultatmessig, men det har også vært en turbulent periode som har ført til endringer. Sammen med ledelsen er konsernsjefen fast bestemt på at selskapet skal levere det som ligger fast i strategien som ble laget da Statoil ble børsnotert for litt over to år siden. Samtidig understreker Hansen at Statoils etablerte strategier og mål ligger fast.

Hansen trekker fram flere strategisk og finansielt viktige hendelser i tredje kvartal.

"Vi er godt fornøyd med at de grunnleggende prinsippene rundt en ny traktat mellom Norge og Storbritannia er fastlagt slik at grunnlaget for å bygge en ny rørledningen mellom de to landene er etablert. Det er meget positivt for vår forretningsvirksomhet innen gassalg," sier konsernsjefen.

Statoil har per i dag 13 prosjekter i Norge som alle forutsettes å starte opp i henhold til plan og innenfor budsjett. Noen av disse er nylig avsluttet og gått inn i produksjonsfasen.

Gass- og kondensatfeltet Mikkel i Norskehavet kom i produksjon som planlagt 1. oktober 20 prosent billigere enn grunnlaget i planen for utbygging og drift. Vigdis utvidelse startet også produksjonen to måneder før planlagt dato og 14 prosent lavere enn budsjettert. I tillegg ble utbyggingsprosjektet Nytt Ekstraksjonstog (NET1) på Kårstø fullført 1. oktober. Dette prosjektet ble også levert til planlagt tid og 32 prosent lavere enn budsjettert.

Statoil har også gjort et oppløftende oljefunn på dypt vann i Ellida prospektet som gjør at selskapet er optimistisk med tanke på videre utvikling i Norskehavet.