Brønn nummer 100 i produksjon på Troll-feltet

november 4, 2003, 08:00 CET

Mandag ettermiddag startet produksjonen fra produksjonsbrønn nummer 100 på feltet Troll Olje i Nordsjøen. Totalt produserte Troll Olje rundt 350.000 fat per døgn gjennom oktober måned og er dermed det mestproduserende feltet på norsk sokkel.

Brønnen som ble satt i produksjon, var den 11.250 meter lange tregrensbrønnen K11, som skal produsere til Troll B-plattformen. K11 ble boret fra den halvt nedsenkbare boreriggen West Venture.

- Som i de øvrige produksjonsbrønnene på Troll olje, er det presisjonsboring det dreier seg om, sier Johan Mikkelsen, direktør for Troll-feltet i Hydro Drift og Utvinning Norge (DU&N). De tre grenene i K11 går horisontalt gjennom til sammen 9150 meter i reservoaret, og de lange produserende seksjonene bores innenfor en høyde på én meter, sier Mikkelsen.

Oljeproduksjonen fra de tynne oljesonene i Troll Olje er blitt mulig gjennom utvikling av teknologi for å bore lange horisontale brønner med stor presisjson. Godt samarbeid med Halliburton og Baker Hughes ligger bak denne utviklingen. For å nå nye deler av oljereservoaret er det utviklet en teknologi for å bore flere grener ut fra hovedbrønnen. På denne måten kan Hydro produsere olje fra deler av feltet som ellers ville vært ulønnsomme.

Ved utgangen av oktober var det boret til sammen 60 mil med brønner i Troll olje. Smedvig og Transocean er idag kontraktører for produksjonsboringen på feltet, som totalt vil omfatte 113 brønner. Av de 100 brønnene som nå er i produksjon, har 22 av dem to horisontale produksjonsgrener og fem er tregrensbrønner. Senere denne uken ferdigstilles nok en tregrensbrønn, I-13, som bores av den halvt nedsenkbare riggen Polar Pioneer.

- Denne riggen var den første som startet produksjonsboring for plattformene Troll B og Troll C, den 18. mars 1994. Nå var den altså ikke først med brønn nummer 100, men brønnen den fullfører denne uken er til gjengjeld ganske imponerende, med en total lengde på 13.800 meter og tre produksjonsgrener på tilsammen 11.700 meters lengde, avslutter direktør Johan Mikkelsen.