Best på boring(DEFEKT LINK)

november 14, 2003, 10:55 CET

Statoil er rangert på topp i en konkurrentsammenligning blant 18 operatørselskap i Europa når det gjelder effektive boreoperasjoner i 2002.

Sammenligningen, som er foretatt av Rushmore Associates, plasserer Statoil som best eller blant de beste i alle kategorier. Den bygger på 280 brønner boret til havs i Europa i 2002. Statoil bidrar med 60 brønner, og er største deltaker.

Mads Grinrød, direktør for Boring og brønnteknologi i Statoil, sier det er interessant å merke seg at selskapet er langt over gjennomsnittet på boremeter per dag, med 103,5 meter. Gjennomsnittet er 65 meter per dag.

"Dette er et flott resultat. Brønnene som sammenlignes kan være svært ulike når det gjelder utfordringer på dybde, trykk og geologi, og dermed ikke helt sammenlignbare. Likevel er dette en bekreftelse på at vi gjør ting riktig," sier Grinrød.

Han understreker at selv om det fokuseres på effektivitet, er det en forutsetning at alle operasjoner skal oppfylle sikkerhetskravene.

Grinrød mener resultatene først og fremst må tilskrives gode og veletablerte prosesser for planlegging og oppfølging i operasjonsenhetene, og påpeker at godt samarbeid med boreentreprenører og serviceselskaper bidrar til de gode resultatene.

Den mest effektivt gjennomførte enkeltbrønnen er en Statoil-brønn, med 384,4 boremeter daglig. Åtte Statfjord-brønner er blant de ti beste i kategorien boring av nye brønner ut fra gamle produksjonsbrønner.

På langtrekkende brønner er tre av de ti beste Statoil-brønner. Selskapet er dessuten best på brønner med høyt trykk og høy temperatur (HTHP) med 72 meter daglig, mot et gjennomsnitt på 53 meter.