Ny teknologi for gasskraftverk lover godt for fremtiden

desember 1, 2003, 08:00 CET

Banebrytende teknologi, under utvikling av Hydros ingeniører i Forskningsparken i Porsgrunn, kan gi ny giv til arbeidet med å håndtere CO2-utslipp fra gasskraftverk i fremtiden.

BANEBRYTENDE: Hydros idé, basert på keramiske membraner, gjør det mulig å samle opp CO2 billigere og bedre enn i dag, før den kommer ut i atmosfæren.

 

- Vi er opptatt av klimaproblemene, sier Jørgen Rostrup, leder for enheten Fornybar energi og hydrogen i Hydro.

- Samtidig vet vi at naturgass som energikilde er svært viktig både for selskapet og for landet. Teknologiutvikling innen CO2-håndtering vil kunne gi ytterligere fremtidig verdi til naturgassen.

Naturgassen som brennes i et gasskraftverk består av hydrokarboner, det vil si hydrogen og karbon. I en vanlig forbrenning vil karbonet gå sammen med oksygen fra lufta og danne CO2, som igjen går til atmosfæren som avgass.

Gjennom det EU-finansierte AZEP-prosjektet (Advanced Zero Emission Power),  har Hydro lansert idéen om keramiske membraner som selektivt slipper gjennom oksygen. Prinsippet gjør det mulig, på en billigere og bedre måte enn de svært dyre løsningene som er tilgjengelig i dag, å samle opp CO2 før den kommer ut i atmosfæren.

Hydros Forskningsenter i Porsgrunn har i oppdrag å videreutvikle ideen. Forsknings- og utviklingsarbeidet som ligger til grunn for disse keramene kan også være av interesse for andre områder hvor gass skal konverteres til andre produkter. Hydro planlegger et pilotanlegg i Grenland, med byggestart neste år.

- Målsetningen er å demonstrere mulig industriell applikasjon av keramene - både innenfor  CO2 rensing  og hydrogenteknologi, sier Jørgen Rostrup.  Han understreker likevel at det er stor usikkerhet forbundet med slike teknologisprang og at utviklingen nok vil ta flere år.

Det er søkt om støtte fra Norges Forskningsråd til prosjektet.

Når det gjelder gassanvendelse er Hydro opptatt av at tyngre teknologiløft bør skje i  nært samarbeide mellom industrielle aktørerer og myndighetene.

- I Norge kan et Statlig innovasjonsselskap for miljøvennlig gassteknologi nettopp representere det nasjonale fokus som skal til for å forsere CO2 og hydrogenteknologi nærmere kommersialisering og anvendelse. Regjering og Storting har anbefalt etablering av et slikt selskap i Grenland fra 2005 og dette støtter Hydro, avslutter Jørgen Rostrup.