HMS-pris for sikkerhetssamtale

desember 4, 2003, 17:00 CET

Arkitektene bak Åpen sikkerhetssamtale (ÅSS) har fått Konsernsjefens pris for helse, miljø og sikkerhet 2003. Sikkerhetssamtalen er et "kommunikasjonsverktøy" mellom ledere og medarbeidere.

Statoils Finn Strand, Terje Løvby, Tor Alrik Dahl og Alex Wallace Løken har arbeidet systematisk for å fremme mer synlig lederskap og bedre dialog om sikkerhet mellom medarbeidere og ledere.

I dag, 4. desember, mottok de prisen fra konstituert konsernsjef Inge K. Hansen. Han understreket at et høyt nivå innen helse, miljø og sikkerhet er en forutsetning for at selskapet skal lykkes framover.

"Bruk av Åpen sikkerhetssamtale på en omfattende, systematisk og målrettet måte har gjort verktøyet til et viktig virkemiddel for økt sikkerhet i våre operasjoner," sier Hansen.

Åpen sikkerhetssamtale ble tatt i bruk i 2002. Hensikten er å redusere risikoatferd i arbeidsoperasjoner. Samtalen foregår på arbeidsstedet.

Risikomomenter ved arbeidsoppgaven og mulige skadeforebyggende tiltak diskuteres. Dette er en innfallsvinkel som skal gjøre sikkerhet til en naturlig del av arbeidskulturen.

Til nå har rundt 3500 personer fått opplæring i bruk av den åpne sikkerhetssamtalen. Verktøyet brukes blant annet i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Juryen påpeker at de verdifulle erfaringene med Åpen sikkerhetssamtale kan overføres til andre deler av Statoils virksomhet. Arbeidet har vært målrettet, og "det er utvist entusiasme, kreativitet og pågangsmot som fortjener anerkjennelse".

I år var hele 123 kandidater nominert til HMS-prisen. Seks av disse ble vurdert i finalerunden.