Selger APL

desember 4, 2003, 12:30 CET

Statoil selger det heleide datterselskapet Advanced Production and Loading AS (APL). De nye eierne blir ledende ansatte i APL samt investeringsfondene Energivekst og Energy Ventures.

De APL-ansattes eierandel blir 30 prosent, mens Energivekst og Energy Ventures overtar henholdsvis 46,7 prosent og 23,3 prosent av selskapet. Avtalen forventes gjennomført innen utgangen av januar 2004. Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.

APL er en ledende leverandør av teknologiløsninger for produksjon og lasting av olje til havs. Statoil grunnla selskapet i 1993 for å kommersialisere avanserte tekniske løsninger innen dette området.

Virksomheten i APL skal fortsette som tidligere, men selskapet har ambisjoner om sterk internasjonal vekst også innenfor nye områder.

"Vi mener dette er en god industriell løsning for APL. Vi tror at de nye eierne vil være godt egnet til å videreutvikle APL som en av de betydelige aktørene på dette markedsområdet," sier Martin Sigmundstad, som er direktør for Industri og kommersialisering i Teknologi og styreformann i APL.

Han legger til at Statoil ønsker å fokusere sine eierskap mot tidligere faser i utvikling og kommersialisering av nye teknologiske løsninger som er viktig for selskapets forretningsvirksomhet.

APL har rundt 100 ansatte, og hovedkontoret ligger i Arendal i Aust-Agder. Selskapet har aktiviteter i en rekke land.

Over 90 prosent av omsetningen kommer fra internasjonale aktiviteter. I 2003 forventes det at APL skal omsette for om lag 500 millioner kroner. Selskapet forventer en sterk vekst også i årene framover.

Energivekst og Energy Ventures er de største norske fondene som er spesialisert innenfor investeringer i ny teknologi basert på olje- og gassvirksomheten i Norge.

Mer informasjon finnes i pressemeldingen.