Selger seg ut av VNG 

desember 8, 2003, 12:00 CET

Statoil selger sin andel på 5,26 prosent i det tyske gasselskapet Verbundnetz Gas (VNG) til EWE AG, Tyskland, forutsatt en endelig godkjenning av salget.

Statoil har inngått en avtale om salg av aksjene etter å ha revurdert sin posisjon i VNG i forbindelse med den pågående restruktureringen av eierforholdene i gasselskapet. Statoil tar sikte på å avslutte handelen innen utgangen av første kvartal 2004.

VNG er et leverandørselskap for gass som driver gassvirksomhet hovedsaklig i de østlige tyske delstatene. Statoil kjøpte seg inn i selskapet i 1991. Tyske myndigheter ønsket da å privatisere VNG som et ledd i prosessen med å selge ut selskaper som tidligere var eid av den østtyske staten (DDR).

VNG har en markedsandel for naturgass på rundt 16 prosent i Tyskland.