Flere oppdrag for Ormen Lange

desember 11, 2003, 10:05 CET

Statoil har inngått en ny avtale med Norsk Hydro for å utføre oppdrag i forbindelse med Ormen Lange-prosjektet i Norskehavet. Oppdraget gir Statoil ansvaret for innkjøp og leveranse av stålrør, anoder og rørbelegging fra feltet til land.

Avtalen gjelder to flerfase produksjonsrørledninger og to rørledninger for monoetylenglykol. Disse skal legges fra eksportterminalen ved Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal, til Ormen Lange-feltet. Rørledningene blir rundt 120 kilometer lange.

I tillegg skal det installeres en 3,5 kilometer lang rørledning for monoetylenglykol mellom to brønnrammer på feltet.

Kontraktene er tildelt gjennom bruk av Statoils rammeavtaler i samarbeid med Langeled-prosjektet, men blir gjennomført som et separat oppdrag for Norsk Hydro.

Langeled er gasstransportledningen som skal legges fra eksportterminalen via Sleipner-installasjonene i Nordsjøen, til Easington på østkysten av England.

"Dette oppdraget vil bidra til en effektivisering av ressursbruken og god samordning av leveransene mellom Ormen Lange og Langeled-prosjektet," sier Odd Nøland, direktør for anskaffelser i enheten Prosjektgjennomføring.

Flerfaseledningene må vektbelegges i de grunne vanndypene og isolasjonsbelegges for dypt vann. Rørledningene for monoetylenglykol skal også isolasjonsbelegges.

Feltet ligger i et område som har et vanndyp på 850 meter.

Norsk Hydro er operatør for utbyggingen av Ormen Lange, men Shell skal overta når feltet etter planen kommer i produksjon i oktober 2007.