Hav og land tettere sammen

desember 16, 2003, 13:00 CET

I dag, 16. desember, åpner Statoil et skreddersydd landstøttesenter på Stjørdal i Trøndelag. Det skal knytte installasjoner i Norskehavet og driftsorganisasjonen på land tettere sammen.

"Vårt overordnede mål er å plassere brønner riktig i reservoaret for å oppnå optimal produksjon," sier Svein Omdal, prosjektleder for byggingen av det nye Onshore Support Centre.

Fra Stjørdal driver Statoil feltene Heidrun, Kristin, Norne og Åsgard. Selskapet har allerede gode erfaringer fra et pilotprosjekt med landstøtte og sanntidsdata på Heidrun.

Det innebærer at landstøttesenterets undergrunnseksperter samtidig, eller i sanntid, støtter boreoperasjonene ute i havet. Senteret på land kan gi riggen støtte til boring, brønn, petroleumsteknologi, ressursutvikling og databehandling.

I borestrengen måles blant annet motstand, radioaktiv stråling, porøsitet og tetthet i reservoaret. Dataene sendes til overflaten og omregnes til tallverdier for olje og gass. Tidligere ble de framstilt grafisk på lange papirark og fakset inn til landorganisasjonen fra boreriggen. De samme dataene blir i dag overført ved hjelp av fiberoptisk kabel til Statoils datanett.

I kommende femårsperiode har Statoil budsjettert med opptil 10 milliarder kroner på 75 brønner på Heidrun, Kristin og Åsgard. Omdal forventer økt produksjon og reduserte borekostnader når risikoen for feilplassering blir mindre.

Han bruker et eksempel fra Heidrun. I én av brønnene kunne selskapet ha mistet flere millioner fat olje dersom brønnen hadde endt opp med en feilmargin på fem meter i oljekolonnen.

Bedre støtte og samhandling mellom hav og land kan også redusere riggtiden. Selskapet beregner mellom 30 og 60 millioner kroner i reduserte borekostnader årlig for operasjonene som støttes fra Stjørdal.