Nor-Cargo vant transportavtale

januar 15, 2004, 08:55 CET

Det norske transport- og spedisjonsselskapet Nor-Cargo har vunnet rammeavtalen for inngående og utgående transport til Statoils forsyningsbaser, landanlegg og utbyggingsprosjekter i inn- og utland. Avtalen er inngått for fem år. Anslått verdi er på 600 millioner kroner.

Statoil har hatt transportavtale med Nor-Cargo i flere år. Den nye avtalen er vunnet i skarp konkurranse med andre anbydere. Utover den nye kontraktsperioden er det mulig med forlengelse i opptil seks nye år.

"Denne avtalen er viktig for å opprettholde en god flyt i vår forsyning av varer til all vår virksomhet," sier Frank W. Arnesen, direktør for anskaffelser og forsyning i Statoil driftsstøtte.

Han forventer å redusere fraktkostnadene med 10 prosent i forhold til tidligere avtale. I tillegg blir det mulig med ytterligere reduksjoner på grunn av bedre bruk av kontrakten.