Oppkjøpet av Duke-selskap EU-godkjent

januar 16, 2004, 07:00 CET

EU-kommisjonen godkjente nylig Hydros oppkjøp av Duke Energys salgs- og markedsføringsorganisasjon for gass i Nederland. Oppkjøpet gir oss økt styrke og fleksibilitet i det europeiske gassmarkedet, mener Olav Skalmeraas.

Avtalen om kjøp av Duke Energy Europe Northwest (DEEN) ble undertegnet 19. november i fjor. Nå er avtalen formelt godkjent av EU. Gjeldende fra nyttår er selskapet dermed en del av Hydro Energi.

Gjennom oppkjøpet har Hydro Energi styrket sin posisjon i det europeiske gassmarkedet ved å overta DEENs kundeportefølje, gassforsyning og avtaler om tilgang til transportsystemer og gasslagre.

– Oppkjøpet gir oss selvfølgelig en god posisjon i Nederland, men samtidig øker vi muligheten for å kunne håndtere kunder i hele Nordvest-Europa, gjennom den økte tilgangen til gass, transport og fleksibilitet i markedet – sammen med våre eksisterende posisjoner i Emden-området, Zeebrugge og Storbritannia, sier Olav Skalmeraas.

Han leder den nye enheten Gas and Power Marketing i Hydro Energi, som er ansvarlig for salg og markedsføring av gass og elektrisk kraft.

Før oppkjøpet hadde Norsk Hydro Energy en markedsandel på om lag seks prosent av de langsiktige gassleveransene i Nederland. Etter oppkjøpet av DEEN øker andelen til åtte prosent.