Hydro selger andeler i Snøhvit

januar 22, 2004, 08:00 CET

Hydro har inngått en avtale om å selge sin eierandel på 10 prosent i produksjonslisensene PL064, PL077, PL078, PL097, PL099, PL100 og PL110 i norsk offshoresektor, som omfatter gassfeltutbyggingen på Snøhvit-feltet. Kjøper er Statoil ASA.

Hydro har samtidig inngått en ytterligere avtale om kjøp av en to prosents eierandel fra Statoil i lisensene PL134B og PL199. Lisensene inkluderer Kristinfeltet.

Snøhvit-transaksjonen ventes å resultere i en estimert regnskapsmessig gevinst for Hydro på om lag 100 millioner kroner etter skatt.

– Vi er svært tilfredse med avtalene. Dette er et resultat av Hydros aktive forvaltning av selskapets olje- og gassportefølje, og i tråd med Hydros strategiske posisjoner. Den to prosent høyere eierandelen i produksjonslisens PL134B og PL199 på Haltenbanken i norsk offshoresektor vil også styrke Hydros eierposisjon på Kristinfeltet, sier direktør Lars Christian Alsvik i Hydro Leting og Utvikling Norge.

Som en følge av de foreslåtte avtalene vil Hydros investeringsnivå fra januar 2004 og framover reduseres med om lag 2900 millioner kroner. Som et resultat av avtalene vil Hydros samlede reduksjonen i påviste reserver bli om lag 80 millioner fat oljeekvivalenter(SEC-definisjon).

Snøhvitfeltet ligger om lag 130 kilometer nordvest for Hammerfest og ble oppdaget i 1984. Utviklingskonseptet er basert på en undersjøisk utbygging med rørledning for gass og kondensat til et landbasert prosesseringsanlegg, hvor gassen omdannes til flytende naturgass (LNG) og skipes til markedet. Gassleveransene skal etter planen starte i 2006.

Kristinfeltet er en del av Haltenbanken Vest i norsk offshoresektor. Myndighetene  godkjente Plan for utbygging og drift i desember 2001. Feltet er en undersjøisk utbygging som er tilkoblet en halvt nedsenkbar produksjonsplattform. Produksjonen skal etter planen starte i 2005.

Avtalene vil signeres den 23. januar, og er gjenstand for godkjenning av norske myndigheter.

Snøhvit eies i dag av:

Statoil ASA (operator) 22,29 %
Petoro AS 30,00 %
Total E&P Norge AS 18,40 %
Gaz de France Norge AS 12,00 %
Norsk Hydro Produksjon AS 10,00 %
Amerada Hess Norge AS 3,26 %
RWE-Dea Norge AS 2,81 %
Svenska Petroleum Exploration AS 1,24 %

Kristin eies i dag av:

Statoil ASA (operator) 46,60 %
Petoro AS 18,90 %
Norsk Hydro Produksjon AS 12,00 %
Mobil Development Norway AS 10,50 %
ENI Norge AS 9,00 %
Total E&P Norge AS 3,00 %