Tildeler helikopterkontrakter

februar 13, 2004, 07:00 CET

CHC Helikopter Service er tildelt tre kontrakter til en total verdi på over én milliard kroner for tilbringertjenester til Statoil-opererte felt på norsk sokkel. Avtalene omfatter flygninger fra Kristiansund, Florø og Bergen.

Avtalen fra Kristiansund er tildelt i samarbeid med Shell og Norsk Hydro.

CHC Helikopter Service hadde kontrakt på alle disse flygingene fra før.

Oppdraget fra Kristiansund til feltene Heidrun, Åsgard, Njord og Draugen i Norskehavet trer i kraft 1. juli i år. Dette gjelder for fem år med muligheter til fornying for ytterligere fem år. Kontrakten er verd 675 millioner kroner eksklusive opsjoner.

 

CHC Helikopter Service skal sette inn det nye Sikorsky S-92 i Kristiansund. (Foto: Sikorsky)

Flygingene fra Florø til feltene Snorre og Visund i Nordsjøen starter 1. juni i år og gjelder for tre år med muligheter for fornying opptil to år. Denne kontrakten er verd 125 millioner kroner.

Avtalen som omfatter flygingene fra Bergen til feltene Gullfaks, Statfjord, Troll A, Veslefrikk og Kvitebjørn i Nordsjøen er inngått fra 1. januar 2005. Den gjelder for tre år, med opsjoner på opptil to år. Oppdraget er verd 152 millioner kroner.

De nye avtalene gir rom for økt fleksibilitet med flyginger fra flere baser.

"Vi vil på sikt kunne klare oss med færre maskiner både i Kristiansund og i Bergen," sier Per Terje Svalland, sektorleder for Statoils lufttransport.

Fra 1. juli 2005 skal CHC Helikopter Service sette inn det nye Sikorsky S-92 i Kristiansund. I Florø erstatter Super Puma L2 en eldre type Sikorsky (S-61) fra 1. juni i år. Disse utskiftingene innebærer bruk av ny teknologi med større lastekapasitet og høyere hastighet.