Avfall blir miljøvennlig strøm

februar 19, 2004, 12:45 CET

Statoil er i gang med å produsere fornybar strøm og varme fra avfallsdeponigass. Klimagassen metan benyttes som brensel i energiproduksjonen.

Det er selskapet Energikilden, eid 50/50 av Statoil ASA og ETech Process AS, som står for den miljøvennlige elektrisitetsproduksjonen. Ideen er å bruke klimagassen metan, som siver ut fra alle avfallsdeponier i Norge, til å produsere kraft og varme. I stedet for å brenne gassen i en fakkel blir den føde til en gassmotor som genererer elektrisitet og varme.

Selskapet driver i dag ett anlegg i Porsgrunn. I slutten av februar settes et nytt anlegg i drift i Nes kommune i Akershus. I tillegg ble nylig en kontrakt signert med Skien kommune for bygging av et energianlegg som vil bli satt i produksjon i løpet av 2004.

I 2002 bidrog avfallsdeponier med over halvparten av de menneskeskapte metan-utslippene i Norge. Metan har rundt 20 ganger større klimaeffekt enn karbondioksid. Derfor har en rekke kommuner installert gassuttak på sine deponier for å brenne gassen i en fakkel slik at utslippet bare blir karbondioksid.

"Å generere energi fra avfallsdeponigass regnes som et av Norges rimeligste klimatiltak. Det gir også en bedre ressursutnyttelse. I stedet for bare å brenne av gassen blir den benyttet til å produsere strøm og varme," sier Hanne Lekva, leder av enheten Ny energi i Statoil.

Energikildens mål er å produsere rundt 50 millioner kilowattimer i året ved utgangen av 2006, noe som tilsvarer forbruket til rundt 2500 husholdninger. Det betyr at Energikilden satser på å bygge 8-10 anlegg i årene framover. Investeringene vil ligge på noen titall millioner.

Lekva understreker at selv om energiproduksjonen er beskjeden, er det et lønnsomt og bærekraftig prosjekt. I framtiden kan det kvalifisere til såkalte grønne sertifikater, fordi EU definerer avfallsdeponigass som en fornybar energikilde til produksjon av elektrisitet.

"Fordelen med slike prosjekter er at de bidrar til å videreutvikle miljøteknologi og kompetanse som kan bidra til løse større oppgaver på sikt. Å lykkes på ett område er svært motiverende og gir oss en spore til å utvikle oss videre," sier lederen for Ny energi.