Statoils styreleder presiserer

februar 27, 2004, 11:00 CET

Norske medier har de siste dagene brakt oppslag om at det skal være uenighet mellom Statoils styreleder Jannik Lindbæk og Regjeringen om håndteringen av de strategiske samtalene med Hydro.

”Jeg beklager det inntrykk som er skapt i denne saken og tar til etterretning Regjeringens syn om at hovedeierne skal informeres om substansielle og konkrete drøftinger med andre selskaper knyttet til vesentlige endringer i selskapsstruktur og eierforhold. Jeg vil forholde meg til dette, i samsvar med prinsipper for god virksomhetsstyring i børsnoterte selskaper,” sier styreleder Jannik Lindbæk.

Kontaktperson:

Elisabeth Berge, konserndirektør for Kommunikasjon, 90 13 29 36 (mobil).