Satser bredt i 18. runde

mars 15, 2004, 07:00 CET

Statoil har levert en bred og omfattende søknad for å få nye utvinningstillatelser i 18. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Søknaden inkluderer store områder i Nordsjøen og Norskehavet.

Søknadsfristen gikk ut i dag, 15. mars. Runden omfatter både blokker i Nordsjøen og Norskehavet sør for Lofoten. Totalt er 95 blokker utlyst denne gang. Det er det høyeste antallet siden 1. konsesjonsrunde i 1965.

"Vi har stor tro på norsk sokkel og forventer en god tildeling til Statoil i 18. konsesjonsrunde," sier direktør for leting på norsk sokkel, Tor Fjæran.

"Selv om dette er en omfattende konsesjonsrunde, er det fortsatt stor leterisiko knyttet til områdene Statoil søker på," påpeker letedirektøren.

Tildeling av nye utvinningstillatelser skal etter planen skje før sommeren 2004.

En omfattende tildeling til Statoil kan bidra til en rask økning i leteaktiviteten. Selskapet planlegger å starte innsamling av seismikk i 2004, og allerede til neste år kan de første brønnene bores.

"Norsk sokkel vil forhåpentligvis i mange år være det viktigste satsingsområdet for Statoil, men det avhenger helt av at vi får nye leteoppgaver," sier Fjæran.

Statoil samarbeider aktivt med andre selskaper for å øke mangfoldet og utnytte felles kunnskap og kompetanse om områdene. I denne runden samarbeider Statoil med Shell i dypvannsområdene i Norskehavet og med RWE Dea i sørlige deler av norsk sektor i Nordsjøen.