Siste handledag med rett til fisjonsaksjer i Yara

mars 24, 2004, 08:00 CET

Aksjene i Norsk Hydro ASA handles for siste dag onsdag 24. mars inklusive rett til fisjonsaksjer i Yara International ASA, forutsatt at fisjonen blir gjennomført i løpet av dagen.

Aksjonærer som eier aksjer i Norsk Hydro ASA ved handelsdagens slutt 24. mars 2004, vil motta tilsvarende antall aksjer i Yara International ASA. Aksjene i Yara International ASA vil bli notert på Oslo Børs 25. mars 2004, og aksjene som mottas i forbindelse med fisjonen, vil være omsettelige fra denne dato.

Aksjene i Norsk Hydro ASA vil omsettes eksklusive rett til fisjonsaksjer i Yara International ASA fra 25. mars 2004. Hydros amerikanske depotaksjer (ADR) som handles på New York Stock Exchange, vil omsettes eksklusive rett til fisjonsaksjer i Yara International ASA fra 1. april 2004. 

I forbindelse med gjennomføring av fisjonen vil Norsk Hydro ASAs aksjekapital bli nedsatt med 448.722.527,60 kroner – fra 5.279.088.560 til 4.830.366.032,40 kroner – gjennom en nedsettelse av pålydende for aksjene i Norsk Hydro ASA fra 20,00 til 18,30 kroner. 

Fisjonen vil medføre at aksjekapitalen i Yara International ASA blir forhøyd med 434.441.932,60 kroner – fra 108.610.470,40 til 543.052.403,00 kroner – gjennom utstedelse av 255.554.078 nye aksjer i Yara International ASA, hver med pålydende 1,70 kroner, går det fram av en pressemelding.