Forlenger borekontrakter

mars 26, 2004, 08:00 CET

Statoil forlenger fire borekontrakter for produksjonsboring i Nordsjøen og Norskehavet. Dette blir gjort for å kunne samordne og fase inn nye langtidskontrakter som skal gjelde fra høsten.

De forlengede kontraktene omfatter feltene Statfjord, Gullfaks og Visund i Tampen-området i Nordsjøen og Heidrun-feltet i Norskehavet.

Smedvig får forlenget kontrakten på Statfjord med to måneder fram til og med 31. oktober i år. Forlengelsen har en verdi på om lag 35 millioner kroner.

Prosafe får forlenget kontrakten på Heidrun med fire måneder og på Gullfaks med seks måneder. Begge gjelder til 30. september i år. De har en total verdi på rundt 140 millioner kroner.

Visund-kontrakten med Odfjell er forlenget med ni måneder til utgangen av mars 2005. Den er verdt om lag 80 millioner kroner. Visund-kontrakten blir forlenget fram til 2005 for å kunne gjennomføre Visund gassprosjekt parallelt med boreaktivitetene.

Før sommeren 2004 skal Statoil tildele de nye langtidskontraktene som har en samlet verdi på rundt én milliard kroner årlig. Kontraktene omfatter rundt 30 prosent av all produksjonsboring på norsk sokkel.

Oppdragene gjelder boring på ti Statoil-opererte plattformer, og skal samles i tre kontraktspakker. De to første gjelder Tampen-området med henholdsvis Statfjord- og Gullfaks-feltene, og Snorre og Visund. Den tredje gjelder Heidrun-feltet.

Ved å organisere kontraktene i pakker forventer Statoil å kunne ta ut samordningsgevinster på tvers av felt og plattformer. Det opplyser Øyvind Hansen, spesialkonsulent for kontrakter i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Alle de tre kontraktspakkene får en varighet på fire år med opsjoner på tre ganger to år.