Subsea 7 er tildelt kontrakt for rørinstallasjon på Oseberg Vestflanken

april 5, 2004, 14:30 CEST

Hydro har tildelt Subsea 7 en kontrakt for arbeider på Oseberg Vestflanken og har samtidig undertegnet en avtale med firmaet for arbeider på Tune Fase 2 prosjektet.

Kontrakten har en verdi på 260 millioner kroner og omfatter rørledninger, kontrollkabel og installasjon av manifold på Oseberg Vestflanken.

Arbeidet er en total entreprise for prosjektering, innkjøp, bygging og installasjon av to ni tommers transportrørledninger, en kontrollkabel mellom undervannsstrukturen på Oseberg  Vestflanken og Oseberg feltsenter, samt installasjon av en manifold på Vestflanken.

Selve byggearbeidet av rørledningene vil bli utført av Subsea 7 ved deres fabrikasjonsverksted i Gaupne. Prosjekteringsarbeidet samt innkjøp starter umiddelbart.

Byggearbeidene vil bli utført kommende vinter, mens selve installasjonsarbeidet på feltet vil foregå sommeren 2005. Alt arbeid skal være avsluttet på feltet innen sensommeren 2005.

Oseberg Vestflanken er en del av Oseberg Unit, og bygges ut med en subsea installasjon som knyttes opp til Oseberg feltsenter. Brutto utvinnbare reserver er 5,4 millioner Sm3 olje og 5,6 milliarder Sm3 gass.

Avtale for Tune Fase 2
Intensjonsavtalen som er undertegnet omfatter rørledning, kontrollkabel og installasjon av struktur på Tune Fase 2 prosjektet. Arbeidet omfatter i første omgang prosjektering.

Det vil starte våren 2004. Avtalen er for øvrig en total entreprise for prosjektering, innkjøp, bygging og installasjon av en åtte tommers fleksibel transportrørledning, en kontrollkabel mellom undervannsstrukturene på Tune og Tune Fase 2, samt installasjon av beskyttelsesstruktur på Tune Fase 2 feltet.

Prosjekterings- og byggearbeidene vil foregå i 2004 og 2005, mens selve installasjonsarbeidet på feltet vil foregå sensommeren 2005. Prosjektet skal godkjennes av lisenspartnere og myndigheter før den endelige kontrakten vil bli undertegnet, planlagt juni 2004.

Produksjonen fra Tunefeltet startet i november 2002. Det er et gassfelt som ligger ca 10 km fra Oseberg feltsenter. Fase 2 vil bidra til at utvinnbare gassreserver øker fra totalt 13 til 18,8 milliarder Sm3

Begge avtalene er vunnet i konkurranse med andre rørinstallasjonsselskap.

 

Partnere i Oseberg Unit:

Norsk Hydro Produksjon a.s, operatør 34,0 prosent
Petoro AS 33,6 prosent
Statoil ASA 15,3 prosent
Total E&P Norge AS 10,0 prosent
Mobil Development Norway AS 4,7 prosent
Norske ConocoPhillips A/S 2,4 prosent


Partnere i Tunelisensen:

Norsk Hydro Produksjon a.s, operatør 40 prosent
Petoro AS 40 prosent
Total E&P Norge AS 20 prosent