Blir større i Brasil-blokk

april 19, 2004, 08:00 CEST

Statoil har kjøpt en andel på 70 prosent i dypvannsblokken BM-ES-11 i Brasil. I 2002 kjøpte konsernet en andel på 30 prosent i blokken, som det nå blir operatør for.

Statoil har eierandeler i fire lisenser utenfor kysten av Brasil og ønsker å videreutvikle aktivitetsnivået i landet.

Blokk BM-ES-11 er lokalisert i et område som har et vanndyp på mellom 1100 og 1900 meter. Den ligger i Espirito-Santo Basin om lag 200 kilometer fra land.

Statoil evaluerer seismikk for å vurdere hva som skal gjøres videre i lisensen.