Unikt samarbeid bak verdens største gjødselfabrikk

april 23, 2004, 12:00 CEST

Når emiren av Qatar søndag 25. april innvier fjerde byggetrinn av gjødselanlegget i Qatar - som nå blir verdens mestproduserende - markerer det også over 35 år med unikt samarbeid mellom Hydro og Qafco.

– Den delen av utbyggingsjobben som Hydros prosjektorganisasjon har stått for, har alltid vært veldig god. De leverer på tid og til avtalt kostnad, og har opparbeidet seg et meget godt rykte i Qatar, sier Zafer Nahawi, som siden 1991 har ledet Hydros representasjonskontor for Midtøsten.

Med den siste utvidelsen av gjødselsanlegget økes den årlige produksjonskapasitetet til Qatar Fertilizer Company (Qafco) til 2 millioner tonn ammoniakk og 2,8 millioner tonn urea, noe som gjør Qafco til verdens største produsent av disse produktene.

Hydro har ledet alle trinnene i utbyggingen, og har siden starten på den første utbyggingen bidratt med både teknologi og erfarne fagfolk innen både utbygging og drift. Tyske Uhde har hatt byggekontraktene på Qafco 3 og 4, og har hatt opptil 200 ingeniører engasjert på Qafco 4.

Krevende, men givende

– Prosjektet har vært gjennom en del utfordringer og har slitt med å holde timeplanen. Det er krevende å sitte mellom en oppdragsgiver som Qafco og Uhde. Og en del leverandører har ikke vært i stand til å levere i henhold til planen. Men de siste månedene har det løsnet, og all fokus har vært rettet mot å bli ferdig. Qafco får nå overlevert et anlegg med topp kvalitet til en meget god pris. Det har vært givende å være med på en slik stor utbygging, sier Hydros prosjektdirektør for Qafco-utbyggingen, Thor Sandal.

Hydro var i sin tid det første ikke-britiske selskapet som ble engasjert i Qatar, og har ifølge Nahawi brakt Qafco opp i klassen som det mest veldrevne selskapet i Qatar.

Qafco har vunnet flere priser for det beste selskapet innen blant annet sikkerhet og driftsregularitet. Hydro har med sin lange erfaring, teknologi, kompetanse og kultur bidratt sterkt til dette. Hydro har fått frem styrken til begge selskapene og satset på teamarbeid med de lokale. Selskapet har virkelig satt seg i respekt, konkluderer Nahawi.

Eventyret startet med en telefon fra London...

Den 16. august 1968 ringte direktøren i Hambros Bank i London for å spørre om Hydro var interessert i å delta i et gjødselprosjekt i Qatar. Telefonsamtalen ble starten på et langt og fruktbart samarbeid mellom Hydro og Qafco.

Qatar – med sine 800.000 innbyggere, av dem 30 prosent qatarere – gjorde på 1950- og 1960-tallet betydelige oljefunn og med dette noe assosiert gass. Emiren var opptatt av å utvikle en industri på basis av denne gassen, og det ble besluttet å etablere et ammoniakk- og ureaproduksjonsanlegg for å utnytte naturgassen. På slutten av 1980-tallet ble det gjort enorme, nye gassfunn.

Qatar Fertilizer Company har i dag fire gjødselfabrikker. Qafco 1 ble satt i produksjon i 1973, Qafco 2 i 1979 og Qafco 3 i 1997. Grunnsteinen til den fjerde Qafco-fabrikken ble lagt ned 15. oktober 2001. Den nye ammoniakkfabrikken og ureafabrikken, som nå står ferdig, har en daglig kapasitet på henholdsvis 2.000 og 3.200 tonn.

Den nye fabrikken inkluderer verdens største granuleringsanlegg basert på Hydro-teknologi, verdens største bulklager for urea, med kapasitet på 160.000 tonn, og en av verdens største ammoniakktanker, som rommer 45.000 tonn.

Utbyggingen har kostet i overkant av 3,5 milliarder kroner.

I forbindelse med utbyggingen inngikk Hydro en avtale med Qafco om salg og markedsføring av deler av ureaproduksjonen i internasjonale gjødselmarkeder. Avtalen blir nå videreført av Yara International, som følge av at Hydros agri-virksomhet i mars i år ble skilt ut og etablert som eget børsnotert selskap. Yara har overtatt Hydros 25 prosents eierandel i Qafco.