Gode muligheter for Hydro på energiområdet i det nye EU

april 30, 2004, 12:00 CEST

- Et utvidet EU åpner opp nye områder for krafthandel og vil ha en positiv effekt på Hydros posisjon som en av Europas største forbrukere og kjøpere av elektrisitet, sier Olav Skalmeraas, ansvarlig for markedsføring av gass og kraft i Hydro Olje & Energi. - Handelsvolumene vil øke i takt med antallet aktører og likviditeten i markedet.

Men EU-utvidelsen vil ikke være helt fri for utfordringer.

– På kort sikt er nye EU-medlemsland ventet å utnytte sin produksjonskapasitet til det fulle og øke sine salg til de vestlige landene. I denne situasjonen må de vestlige landene nøye overvåke overføringene av kraft fra de nye EU-landene for å sikre at det hele foregår i tråd med markedsmekanismene, påpeker han.

– På lang sikt vil de nye EU-landene måtte oppgradere sine produksjonsanlegg for å møte EUs miljøstandarder, noe som på sin side vil kunne øke produksjonskostnadene.

Strøm av gass

Skalmeraas viser for øvrig til at et utvidet EU ikke umiddelbart vil påvirke Hydros stilling som leverandør av naturgass. Hydro har allerede etablert kontakter i Polen og Tsjekkia på dette området. Begge land har uttrykt ønske om gasstilførsel fra flere kilder. Russiske Gazprom har tradisjonelt stått for mesteparten av gassleveransene til landene i den tidligere østblokken.

– Gasstransporten blir ikke vesentlig påvirket av det utvidete EU, utenom det som følger av et bedre standardisert transportsystem, sier Skalmeraas.

Hydro Olje & Energi forventer et økonomisk oppsving i de nye medlemslandene i EU, med påfølgende høyere etterspørsel etter energi og høyere kraftpriser.