Funn i Linerle

mai 24, 2004, 12:00 CEST

Statoil har gjort et oljefunn i Linerle-prospektet nordøst for Norne-feltet i Norskehavet.

Ifølge letesjef for Halten/Nordland-området i Harstad, Knut Chr. Grindstad, er det for tidlig å si noe om hvor mye eller hvilken type olje forekomsten inneholder.

"Vi har tidligere gjort funn i Falk-strukturen i nærheten, og Linerle støtter opp under strategien om å få til en samlet utvikling av disse områdene," sier Grindstad.

Falk-oljen har en høyere tetthet enn gjennomsnittet, og de foreløpige analysene tyder på at også oljen i Linerle er av en tyngre kvalitet. Det skal nå vurderes om en kan få til en lønnsom utbygging.

"Det er potensial for mer olje i denne Norne-trenden," tilføyer Grindstad.

Nylig ble det sendt inn Plan for utbygging og drift (PUD) for Stær og Svale; dette er to andre oljefunn nær Norne. Men det vil fortsatt være ledig kapasitet på Norne-skipet etter denne utbyggingen.

West Navigator begynte å bore letebrønnen 30. april. Boringen ble avsluttet 23. mai.

Linerle ligger i blokk 6608/11 i utvinningstillatelse 128 (Norne-lisensen). Foruten operatøren Statoil er partnerne Eni, Hydro, Petoro og Shell/Enterprise.