Leier forsyningsskip til Snøhvit

juni 4, 2004, 10:30 CEST

Statoil har inngått kontrakter med de norske rederiene Eidesvik Shipping og Olympic Shipping om leie av to forsynings- og ankerhåndteringsskip i forbindelse med Snøhvit-utbyggingen. Kontraktene har en samlet verdi av vel 380 millioner kroner.

Kontrakten med Eidesvik innebærer leie av nybygget Viking Avant i fem år, med opsjon på ytterligere to ganger ett år.

Skipet er under bygging ved Aker Langsten i Tomrefjord, Møre og Romsdal, og skal leveres i oktober 2004. Mesteparten av utstyret om bord leveres av norske leverandører.

Viking Avant skal i første omgang brukes som forsynings- og beredskapsskip for riggen Polar Pioneer under boring av brønnene på Snøhvit-feltet,” sier sektorleder Terje Breivik i Statoil.

Olympic-kontrakten innbærer leie av skipet Olympic Poseidon i 18 måneder.

Skipet skal forestå ankerhåndtering, samt støtte- og forsyningstjenester i tilknytning til brønnboringen på Snøhvit.

Begge skipene er ustyrt med gode sikkerhets- og miljøløsninger. De nye katalysatorene på Viking Avant vil redusere utslippene av nitrogenoksid med inntil 90 prosent.