Kutter kostnader med ny plugg

juni 16, 2004, 09:15 CEST

Statoil har vært pådriver i utviklingen av et pluggsystem som forenkler prosessen når olje- og gassbrønner skal klargjøres og settes i produksjon.

Pluggen, som nylig ble brukt på det Statoil-opererte Snorre-feltet i Nordsjøen, er utviklet av bergenselskapet Total Catcher Offshore.

"Vi har hatt stor tro på prosjektet, og er svært glade for at pluggene fungerer etter hensikten. Oppfinnelsen representerer et langt skritt framover i arbeidet for å forenkle prosessene knyttet til boring og utvinning," sier Kristian Sirevaag, som er leder for brønnintervensjon i Statoil.

Når brønner klargjøres, testes de med plugger før produksjonen starter. Utfordringen har vært å lage plugger som tåler høyt trykk og høy temperatur – men som samtidig kan installeres og seinere fjernes på en enklest mulig måte når man vil starte produksjonen.

TCOs plugg innfrir disse kriteriene: Trykk- og temperaturutfordringen er løst ved å bruke glassplater som tåler inntil 135 grader Celsius og 100 tonns trykk. Siden pluggen har en pyroteknisk enhet, er den også lett å fjerne. Når pluggen utsettes for et visst antall trykkpulser, knuses den slik at hydrokarbonene kan strømme og produksjonen kan settes i gang.

I motsetning til mye av den tradisjonelle teknologien, får man med dette utstyret heller ingen innsnevring i produksjonsrøret. Resultatet er økt produksjon og enklere vedlikehold, som igjen betyr bedre lønnsomhet. Besparelsen ved å bruke glasspluggen på Snorre var anslagsvis 2 millioner kroner (1,5 riggdøgn).

Statoil har tidligere testet pluggen på Norne-feltet i Norskehavet. Ifølge Sveinung Robertsen, som er fagleder for Nedihulls mekanisk isolering i Statoil, vil systemet bli tatt i bruk på flere av feltene selskapet opererer.

Robertsen påpeker at det er sterke innovative krefter i mange av de mindre teknologibedriftene i industrien:

"Statoil er opptatt av å legge til rette for teknologiutviklingen også i disse selskapene slik at vi sammen kan oppnå gode resultater for å sikre best mulig utnyttelse av olje- og gassreservene," sier han.