OLF varsler stans på sokkelen, konsekvenser for Statoil 

juni 24, 2004, 08:00 CEST

Oljeindustriens Landsforening (OLF) varslet i dag lockout for alle medlemmene i OFS og Lederne som omfattes av sokkelavtalene med virkning fra mandag 28. juni klokken 24.00.

Dette skjer etter at situasjonen har vært fastlåst siden streiken startet 18. juni og OFS og Lederne i går varslet ytterligere opptrapping.

En iverksettelse av lockouten vil ifølge OLF innebære at nesten hele produksjonen av olje og gass stanser på norsk sokkel.

Totalt bortfall av produksjon fra Statoil-opererte felt vil være rundt 1,4 millioner fat olje og kondensat og om lag 150 millioner kubikkmeter gass per dag. For Statoil utgjør bortfallet cirka 585.000 fat olje og kondensat og cirka 60 millioner kubikkmeter gass per dag fra egen- og partneropererte felt.

Statoil planlegger nå en kontrollert nedstenging av produksjonen og ilandsending av personell. En forsvarlig sikkerhetsbemanning vil bli etablert på hver enkelt innretning.

Lockoutvarselet omfatter medlemmer av OFS og Lederne som ikke er tatt ut i streik. Til sammen vil rundt 1800 medlemmer i disse forbundene i Statoil da være i konflikt.

En nedstenging av produksjonen på sokkelen vil også få følger for Statoils landanlegg. Det kartlegges nå hva disse kan bli.

Statoil vil holde sine kunder orientert om eventuelle konsekvenser for olje- og gassforpliktelsene.

Kontaktpersoner:
Kristofer Hetland, informasjonssjef, +47 51994700 (kontor) / +47 90501937 (mobil)
Kjersti Tvedt Morstøl, informasjonssjef, +47 51992671 (kontor) / +47 91782814
Mari Thjømøe, direktør investor relations, +47 51997790 (kontor) / +47 90777824 (mobil)
Thore E. Kristiansen, investor relations (USA), +1 2039786950 (mobil) / +47 91664659 (mobil)