Bedre sandkontroll gir mer olje

juli 7, 2004, 07:00 CEST

I løpet av 2004 kommer Statfjord-feltet i Nordsjøen til å produsere mer olje enn planlagt fra de tre plattformene på feltet, takket være et forbedret system for overvåkning av sandproduksjon i oljebrønnene.

Strategien går ut på å produsere den sanden som hydrokarbonene fører med seg fra formasjonen og håndtere denne på plattformenes prosessanlegg. Samtidig har selskapet utviklet en teknologi som overvåker sandproduksjonen på en måte som gjør at man unngår skader på rør, strupeventiler og annet utstyr.

Tradisjonelt har sandproduksjon i oljebrønner ført til erosjon og i verste fall hull på strømningsrør. Når et felt produserer på topp, kan man stenge igjen de brønnene som produserer sand. I en haleproduksjonsfase, som Statfjord-feltet nå befinner seg i, er tiltak som muliggjør økt oljeproduksjon og forlengelse av feltets levetid vesentlige bidrag for å øke verdiskapningen på feltet.

"En programvare utviklet av de petroleumstekniske miljøene i Statoil gjør selskapet i stand til å kartlegge erosjonsfaren i utsatte deler av anlegget. Sammen med et forbedret sanddeteksjonssystem med doble sanddetektorer på strømningsrør, gjør dette Statoil i stand til å drive sikkert på en kontrollert måte, til tross for at det er estimert at hver plattform håndterer om lag 50-75 tonn sand hvert år," opplyser Jamie Andrews, ledende produksjonsingeniør i Statfjords reservoaravdeling.

Under en pilot-test på Statfjord B høsten 2003, produserte Statoil 3400 fat mer olje per dag uten at det ble påvist skader på rør og annet utstyr. Statfjord B tok i bruk den nye sandhåndteringsstrategien i full skala i april i år. Rundt midten av juli er Statfjord C klar, og installering av sanddetektorer på Statfjord A er ventet å være ferdig i slutten av august.

Ifølge Jamie Andrews viser testene for sandhåndtering at produksjonen kan økes med 3-4 prosent uten at utstyret skades.

Statfjord har brukt erfaringer som et tidligere vellykket prosjekt på Gullfaks-feltet gjennomførte i 2001.