Sleipner styrker gassmaskinen

oktober 1, 2004, 12:35 CEST

Når gassåret 2005 begynner i dag, 1. oktober, er flere viktige, nye brikker falt på plass i Statoils "gassmaskin". Én av dem er Sleipner Vest-feltet i Nordsjøen, der perioden for platåproduksjonen er forlenget og reservene har økt etter høstens omfattende revisjons- og modifikasjonsstans.

Også Statoils Kvitebjørn-felt i Nordsjøen, som startet produksjonen 26. september, bidrar til å styrke selskapets posisjon som gassaktør.

Prosjektet Sleipner Vest kompresjon og Alfa Nord er fase to og tre i Sleipner Vest-utbyggingen. Gassbehandlingsplattformen Sleipner T, som er brobundet med Sleipner A, er bygget om for å håndtere synkende reservoartrykk.

I tillegg er det gjort forberedelser på Sleipner T slik at den kan ta imot gass og kondensat fra Sleipner Vest Alfa Nord. Satellittfeltet er bygget ut med én havbunnsramme og fire brønner. Feltet forbindes med Sleipner T med en 18 kilometer lang rørledning.

Sleipner Vest kompresjon har bidratt til at platåproduksjonen er forlenget med tre år med en produksjonsrate på 22 millioner kubikkmeter gass per dag.

Utvinnbare reserver øker med 45 milliarder kubikkmeter gass og 88 millioner fat kondensat.

– Utbyggingen av Alfa Nord og modifikasjonene på Sleipner T er blitt gjort på en mer kostnadseffektiv måte enn opprinnelig planlagt i plan for utbygging og drift. I stedet for å bygge en ny kompressorplattform har vi modifisert prosessanlegget på Sleipner T. Slik har vi spart lisensen for investeringer på 2,5 milliarder kroner, sier produksjonsdirektør Kyrre Nese.

Han understreker at Sleipner-feltene er blitt styrket som gassknutepunkt både mot kontinentet og Storbritannia. I 2007 begynner Ormen Lange-feltet, som opereres av Hydro, i Norskehavet å produsere gass. Den skal transporteres gjennom rørledningen Langeled via stigerørsplattformen Sleipner R til Storbritannia.

– Dette fører til at Sleipner-feltenes fleksibilitet og posisjon blir ytterligere styrket. Fordelen av at gass fra Ormen Lange sendes via Sleipner er at gass fra de to feltene kan blandes, slik at robusthet med hensyn til gasskvalitet forbedres for begge feltene, sier Nese.

Gass- og kondensatproduksjonen fra Sleipner Vest-feltet kom i gang 19. september etter den planlagte revisjonsstansen som varte 33 dager.

Alfa Nord kommer i drift rundt 15. oktober. I første omgang vil Alfa Nord bidra med økt kondensatproduksjon.

Utvinnbare reserver i Alfa Nord er anslått til om lag 13 milliarder kubikkmeter gass og rundt 32 millioner fat kondensat.

Om lag 30 millioner fat kondensat sendes årlig fra Sleipner feltene til mottaks- og behandlingsanlegget på Kårstø i Rogaland, der Gassco er operatør og Statoil er driftsansvarlig.