Utvider FN-samarbeidet

oktober 12, 2004, 11:40 CEST

Konsernsjef Helge Lund signerte i går, 11. oktober, en konserndekkende avtale for fem år mellom Statoil og FN-organisasjonen United Nations Development Program (UNDP).

Siden 1999 har Statoils datterselskap i Venezuela støttet et treningsprogram i regi av UNDP som skal gi dommere og offentlige forsvarere i landet opplæring i menneskerettigheter. Med den nye avtalen er imidlertid samarbeidet med FN-organisasjonen utvidet til å gjelde hele konsernet.

– Det er på grunnlag av de positive erfaringene vi har gjort, at vi ønsket å inngå en konserndekkende avtale mellom Statoil og UNDP, sier Natalja Altermark, leder for samfunnsanvar i Landanalyse og samfunnsansvar.

Avtalen er en konkretisering av forpliktelsene Statoil har påtatt seg ved å slutte seg til Global Compact, et partnerskap mellom FN, næringslivet og frivillige organisasjoner. Bærekraftrapporten for 2003 forplikter dessuten selskapet til å utvide samarbeidet med FN innen 2004 og styrke innsatsen innen sosial investering i henhold til selskapets internasjonale aktiviteter.

– Vi håper at dette konsernsamarbeidet skal være en katalysator for inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom UNDP og Statoil. Vårt ønske er at partene kan samarbeide om konkrete prosjekter i de ulike landene Statoil er etablert i, forklarer Altermark.

Statoil gir en million dollar som et engangsbeløp til et UNDP-fond til utvikling av demokrati og styresett (Democratic Governance Thematic Trust Fund).