Leier rigg av Diamond Offshore

oktober 14, 2004, 10:45 CEST

Statoil har inngått en ettårig kontrakt med amerikanske Diamond Offshore om leie av boreriggen Ocean Vanguard. Kontrakten er verd rundt 350 millioner kroner.

Ocean Vanguard skal primært brukes til leteaktivitet i Nordsjøen og på Haltenbanken. Kontrakten innebærer et formalisert riggsamarbeid mellom fire operatørselskaper, opplyser Tor Gunnar Gloppen, som er leder av riggdisponering i Statoils riggstyringsenhet.

For tiden borer Ocean Vanguard for Eni utenfor Midt-Norge. Denne jobben skal etter planen være avsluttet ved årsskiftet. Deretter skal riggen på et kort verkstedopphold før den er klar til å bore for Statoil på nyåret. Første oppdrag blir å bore to letebrønner i Tampen-området i Nordsjøen, henholdsvis på Gullfaks og Vigdis.

Den Marshall Islands-registrerte flyteriggen Ocean Vanguard er bygget i Norge (Brevik) i 1982 og er en såkalt tredjegenerasjonsrigg. Den er designet for å kunne bore på vanndyp ned til 450 meter (1500 fot). Boredybden er angitt til maksimum 7600 meter (25.000 fot).

Ifølge Gloppen er Ocean Vanguard den eneste av Diamond Offshores rigger som for tiden opererer i Norge.