Tar Regalia til land

oktober 25, 2004, 15:15 CEST

Statoil tar fartøyet MSV Regalia til land etter at det ble oppdaget lekkasje av rundt tusen liter hydraulikkolje. Regalia er eid av Prosafe og brukes som flotell i forbindelse med prosjektet Troll A prekompresjon i Nordsjøen.

Regalia blir tatt til land 26. oktober for reparasjoner etter at det er organisert demobilisering av rundt 120 av prosjektets bemanning.

Flotellet vil ventelig ligge til land i om lag en uke.

– For å hindre flere utslipp tar vi Regalia til land. Dette kan medføre en liten forsinkelse i prosjektet, men vi velger å ta den beste miljømessige løsningen når vi først har fått dette problemet, sier Atle Grung Eide, prosjektleder for Troll A prekompresjon.

Myndighetene er varslet.

Ekstra kostnader for prosjektet er beregnet til mellom 10 og 15 millioner kroner.

Prekompresjonsprosjektet skal øke kompressorkapasiteten på Troll A-plattformen slik at det blir mulig å sende mer gass gjennom rørledningene til kundene på kontinentet.