Rekordresultat fra driften 

oktober 27, 2004, 07:30 CEST

Statoil ASA hadde i tredje kvartal 2004 et resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser på 16,1 milliarder kroner, 32 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Resultat per aksje var 2,69 kroner i tredje kvartal mot 1,98 kroner i tredje kvartal 2003.

Kvartalsberetning og regnskap - 3. kvartal 2004
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (engelsk tekst)
Webcast med konsernsjef Helge Lund og konserdirektør og CFO Eldar Sætre


Resultat etter skatt og minoritetsinteresser var på 5,8 milliarder kroner, sammenlignet med 4,3 milliarder kroner i tredje kvartal 2003. Dette er en økning på 36 prosent.

Avkastningen på sysselsatt kapital etter skatt 1 var 19,5 prosent siste 12 måneder, sammenlignet med 18,7 prosent for året 2003. Normalisert avkastning på sysselsatt kapital 1 for de siste 12 måneder var 11,1 prosent.

– Dette er et av de beste kvartalsresultatene i Statoil noensinne, hvor den sterke utviklingen i oljeprisen bidrar spesielt. Produksjonen i kvartalet påvirkes av planlagte vedlikeholdsstanser og oppgraderinger av norske felt og anlegg. Men alt i alt bekrefter resultatene og begivenhetene i tredje kvartal at Statoil er godt posisjonert både strategisk og finansielt, sier konsernsjef Helge Lund.

– God prosjektgjennomføring gjør at både Kvitebjørn-feltet og Sleipner Vest Alfa Nord startet produksjon på tid og innenfor budsjett. Begge utbyggingene befester Statoils sterke gassposisjon på norsk sokkel. I tillegg er økningen i den internasjonale produksjonen betydelig, hvor In Salah i Algerie og Kizomba A i Angola kom i produksjon i løpet av kvartalet, sier Lund.
Resultatøkningen fra tredje kvartal 2003 til i år, skyldes i hovedsak en økning i oljeprisen på 37 prosent og en økning i gjennomsnittlig gasspris på 5 prosent, målt i norske kroner. Dette motvirkes noe av økte avskrivninger knyttet til nye felt og fremtidige fjerningsutgifter.

Olje- og gassproduksjonen var i tredje kvartal 965 000 fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, sammenlignet med 983 000 fat o.e. per dag i samme periode i fjor. Statoil overløftet med 12 000 fat o.e. per dag i kvartalet.

Netto finansposter viser en inntekt på 1,7 milliarder kroner for tredje kvartal 2004, sammenlignet med en inntekt på 0,8 milliarder kroner i tredje kvartal 2003. Endringen skyldes hovedsakelig valutagevinster.

Skattekostnaden for tredje kvartal 2004 beløp seg til 11,8 milliarder kroner, mens den i tredje kvartal 2003 var på 8,7 milliarder kroner. Dette tilsvarer en skatt på 66,6 prosent for begge år.

Statoil ble rammet av to dødsulykker i tredje kvartal. Ulykkene skjedde ved et rørbehandlingsanlegg som på oppdrag for Statoil klargjør rør for South Pars-feltet utenfor Iran. Begge ulykkene er gransket for å kartlegge årsaksforhold, og forbedringstiltak er iverksatt i samarbeid med eierne av anlegget.

Personskadefrekvensen (antall skader hos Statoil-ansatte og hos våre leverandører, per millioner arbeidstimer) var 5,1, mot 5,9 i tredje kvartal 2003. Alvorlig hendelsesfrekvens var 3,1 mot 3,2 i tredje kvartal 2003.

Viktige hendelser i perioden:

 • Helge Lund tiltrådte som ny konsernsjef i Statoil 16. august.
 • Ny organisasjonsstruktur ble annonsert og ny konsernledelse utpekt med virkning fra 1. september 2004.
 • Kvitebjørn-feltet startet produksjon av naturgass 26. september 2004. Prosjektet ble gjennomført på tid og innenfor budsjett.
 • Sleipner Vest Alfa Nord startet produksjon 11. oktober. Prosjektet ble gjennomført på tid og til 26 prosent lavere kostnad enn opprinnelig planlagt.
 • Statoil leverte 1. oktober 2004 inn en bred søknad om nye letearealer i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet i årets tildeling i forhåndsdefinerte områder.
 • Kizomba A i blokk 15 utenfor Angola startet oljeproduksjon 7. august, mens gassleveransene fra In Salah-feltet i Algerie startet 18. juli 2004.
 • Statoil har i oktober undertegnet en intensjonsavtale med russiske partnere knyttet til LNG i Barentshavet.
 • Riggkonflikten, hvor det ble varslet tvungen lønnsnemd 25. oktober, har redusert Statoils produksjon på norsk sokkel med cirka 6 000 fat per dag i tredje kvartal.
 • Vellykkede revisjonsstanser er gjennomført både på Kårstø og på flere installasjoner på norsk sokkel.
 • Statoil har inngått avtale om salg av selskapets 50 prosent andel i boreskipet West Navigator til Smedvig.
 • Statoil besluttet 14. oktober 2004 å vedta forelegget fra Økokrim angående konsulentavtalen med Horton Investments Ltd. Saken er fortsatt under etterforskning av SEC og rettsmyndigheter i USA.


Kontaktpersoner:

Presse:
Wenche Skorge , +47 51 99 79 17 (kontor), +47 918 707 41 (mobil)
Kjersti T. Morstøl , +47 51 99 26 71 (kontor), +47 917 828 14 (mobil)

Investor relations
Mari Thjømøe , +47 51 99 77 90 (kontor), +47 907 77 824 (mobil)

Investor relations i USA:
Thore E. Kristiansen , +1 203 978 6950 (kontor), +47 916 64 659 (mobil)Kvartalsberetning og regnskap - 3. kvartal 2004
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (engelsk tekst)
Webcast med konsernsjef Helge Lund og konserdirektør og CFO Eldar Sætre