Svovelfritt drivstoff fra Statoil

november 10, 2004, 02:55 CET

Statoil tilbyr nå svovelfritt drivstoff i det norske markedet. Med dette drivstoffet spares miljøet for skadelige utslipp.

Det Statoil-opererte Mongstad-raffineriet i Hordaland produserer både svovelfri bensin og diesel. Raffineriet har investert over én milliard kroner for å kunne produsere de nye kvalitetene. Drivstoffet kan inneholde inntil 0,001 prosent svovel, et innhold som internasjonalt betegnes som svovelfritt.

– Svovelfrie drivstoffer er nødvendig for å få full virkning av ny og effektiv renseteknologi i moderne kjøretøyer. Dette vil bidra til å redusere utslippene av nitrogenoksider, flyktige hydrokarboner og partikler. Dessuten gir lavere svovelinnhold i drivstoff en direkte reduksjon av svoveldioksid i avgassene, sier salgsdirektør Hans-Olav Høidahl i Statoil Norge.

Statoil har startet utkjøring av svovelfri diesel og bensin til sine depoter og utsalgssteder.

Utskiftingen fra dagens diesel og bensin til nye, svovelfrie kvaliteter vil skje gradvis etter hvert som eksisterende lagre tømmes. Innen årsskiftet vil alle Statoils stasjoner få levert både svovelfri bensin og diesel.

EU har bestemt at fra og med 2005 skal svovelfritt drivstoff, både bensin og diesel, være tilgjengelig i markedet. Innen 2009 skal all bensin og diesel være svovelfri. De nye kravene vil årlig redusere utslippene av svovel fra drivstoff i Norge med 120 tonn. Det tilsvarer 240 tonn svoveldioksid.

For kundene vil prisen på det svovelfrie drivstoffet ligge omtrent på samme nivå som for dagens kvaliteter. Internasjonalt er de svovelfrie kvalitetene høyere priset enn eksisterende kvaliteter. I den norske regjeringens forslag til statsbudsjett, som ennå ikke er vedtatt, foreslås det lavere avgifter på disse kvalitetene for å bidra til at utsalgsprisene blir omtrent på dagens nivå.