Sikring av brønnen fortsetter

november 29, 2004, 11:30 CET

På en pressekonferanse i Stavanger i formiddag sa konserndirektør Terje Overvik at gasslekkasjen på Snorre A i Nordsjøen trolig stanset rundt klokken 10.20.

Nå arbeides det med å sikre brønnen.

– Dette er en svært alvorlig hendelse, men jeg vil ikke spekulere i hvordan det kunne gått eller hva som er årsaken til hendelsen, sa Overvik.

Statoil vurderer situasjonen på Snorre A kontinuerlig. Situasjonen er nå avklart slik at båter kan forsyne plattformen med mer borevæske. Det blir fortsatt pumpet borevæske ned i brønnen.

Fremdeles er det 36 personer om bord i Snorre A under ledelse av en av Statoils mest erfarne plattformsjefer. Overvik opplyser at det nå blir etablert en toskiftordning for videre arbeid med å sikre brønnen.

Det er for tidlig å si når plattformen igjen vil komme i produksjon. Bortfallet mens Snorre A og Vigdis står nede er i overkant av 200.000 fat olje per dag.

Det er konstatert en svakhet i et foringsrør, men utover dette vil Overvik ikke spekulere i årsaken til hendelsen.

Han konstaterer med tilfredshet at prosedyrene for nedstenging og evakuering fungerte etter boken. Plattformen ble evakuert uten dramatikk.

De evakuerte vil i løpet av ettermiddagen komme til Bergen. Her vil de få en gjennomgang av hendelsen av Statoils personalomsorg. De som ønsker det vil få anledning til å reise hjem.

Se fakta om Snorre her.