Gasslekkasjen trolig stanset

november 29, 2004, 10:00 CET

Lekkasjen fra brønn P-31 på Snorre A-plattformen ser ut til å være stanset.

– Det kommer ikke lenger gass opp til overflaten. Situasjonen er betydelig bedret, sier konserndirektør Terje Overvik i Undersøkelse og produksjon Norge.

Som følge av dette er det besluttet at den høye beredskapen skal reduseres ett nivå. Hovedredningssentralen Sør-Norges Sea King-helikopter, som har vært i beredskap på boreriggen Stena Don, skal nå permitteres og gå til land. Arbeidet med å få en permanent sikring av brønnen fortsetter.

Det er ingen synlige tegn på at det har lekket ut olje i forbindelse med denne hendelsen.

For tiden lastes oljebasert boreslam om bord på Snorre A fra båten MS Stril Pioner.

Mannskapet på 36 som har arbeidet med å få kontroll på brønnen vil bli skiftet ut, og nytt mannskap er nå på vei ut til plattformen. Fortsatt arbeides det med planlegging av ilandsending for personell som er blitt evakuert til plattformer i nærheten.

Se fakta om Snorre her.