Hydro tildeler brønnkontrakter verdt 400 millioner kroner

januar 18, 2005, 13:00 CET

Hydro har tildelt rammeavtaler til en verdi opp mot 400 millioner kroner for ferdigstilling av brønner for Hydro-opererte felt. Kontraktene er tildelt Baker Oil Tools, Halliburton, Schlumberger og Peak Well Solution.

Baker Oil Tools er tildelt rammeavtale for såkalt øvre komplettering på Troll i Nordsjøen. Denne avtalen omfatter også utstyr som sikkerhetsventiler, nedihulls pakninger, gassløftutstyr og intervensjonsutstyr.

De øvrige avtalene innen brønntjenester er tildelt Schlumberger, Halliburton og Peak Well Solution. Avtalene med Schlumberger og Halliburton omfatter perforeringskanoner for alle Hydro-opererte felt, mens Peak Well Solution er tildelt rammekontrakt for leveranser av såkalte casing-plugger.

Total kontraktsverdi for leveransene er anslått til 400 millioner kroner, og varighet på kontraktene er tre år pluss opsjoner for ytterligere fem år.

Leveranser av brønntjenestene vil starte omgående og foregå i tråd med Hydros boreplaner.