Operatørskap til Hydro i Mexicogolfen

januar 31, 2005, 08:00 CET

Minerals Management Service har godkjent Norsk Hydro USA Oil & Gas, Inc. som operatør for Atwater Valley Blokk 63 på Champlain-feltet i Mexicogolfen. Etter nylige oppkjøp har Hydro en andel på 57,5 prosent i denne blokken.

Champlain-feltet ble funnet i 2000 og har siden blitt avgrenset gjennom boringen av ytterligere tre avgrensningsbrønner. Atwater Valley Blokk 63 ligger på om lag 1.300 meters havdyp i den sentrale delen av Mexicogolfen.

Som operatør har Hydro valgt navnet "Telemark" for prosjektet, med referanse til Hydros fødested som selskap for 100 år siden.

Et prosjektteam er etablert i Hydros kontorer i Houston i Texas. Prosjektet er for tiden i gang med de design- og engineeringmessige forberedelser for utbygging.

Telemark blir det første Hydro-opererte utbyggingsprosjektet i Mexicogolfen.