Eierutjevning i Skinfaks

februar 4, 2005, 07:45 CET

Statoil har inngått avtaler om kjøp og salg av eierandeler for å forenkle utbygging og drift av Skinfaks-feltet i Nordsjøen.

Den ene avtalen innebærer at Statoil selger ni prosent i Skinfaks, som omfatter utvinningstillatelsene 152, 277 og 037E, til Hydro.

Statoil har også signert avtaler med ConocoPhillips, Shell og ExxonMobil for å kjøpe den delen av Skinfaks-reservoaret som strekker seg inn i utvinningstillatelse 037E.

Gjennom disse transaksjonene får Skinfaks samme eierfordeling som i Gullfaks-feltet, i utvinningstillatelse 050, hvor Statoil har 61 prosent, Petoro 30 og Hydro 9.

Skinfaks skal knyttes opp til Gullfaks C-plattformen.

– Eierharmoniseringen er kostnadsbesparende og forenkler utbygging og drift av Skinfaks blant annet ved at man unngår en rekke kommersielle avtaler mellom feltene. Eierharmonisering er også et av Statoils overordnede mål for forenkling og økt effektivitet på sokkelen, sier Thomas Ladsten, prosjektsjef i enheten for porteføljeutvikling i Undersøkelse og produksjon Norge.

Avtalene gjelder fra 1. januar 2005 og er effektive etter godkjennelse fra norske myndigheter.

Skinfaks skal etter planen bygges ut med et undervannsproduksjonssystem som kobles opp til eksisterende brønnrammer på satellitt-feltet Gullfaks Sør. Brønnstrømmen skal transporteres i eksisterende rør for prosessering på Gullfaks C.

Plan for utbygging og drift ble levert myndighetene i desember.

Produksjonsstart er planlagt for november 2006.