Hydro fikk pris for norsk-amerikansk handel

mars 3, 2005, 14:00 CET

Ved en seremoni i New York tirsdag, i nærvær av kong Harald og dronning Sonja, ble Hydro overrakt årets pris for utvikling av handel mellom Norge og USA - "The Norwegian-American Trade Award".

Prisen deles ut av det norsk-amerikanske handelskammeret i USA i samarbeid med Innovasjon Norge, som representerer norske myndigheter.

Det er den store veksten i Hydros amerikanske virksomheter i senere år, særlig innen aluminium, som er grunnlaget for at Hydro ble årets vinner av "The Norwegian-American Trade Award".

Arrangementet i hotell Waldorf-Astoria i New York samlet rundt 200 representanter for den delen av forretningsmiljøet i USA som i særlig grad har handelsforbindelser med Norge.

Prisen ble overbrakt av olje- og energiminister Thorhild Widvey. Martin Carter, som leder Hydros aluminiumaktiviteter i USA, og Jørgen Rostrup, som leder enheten Ny Energi i Hydro, ga forsamlingen orienteringer om Hydros virksomheter i USA og om arbeidet med fremtidige energiløsninger.