Trainee-program tiltrakk 1.600 søkere

mars 3, 2005, 07:00 CET

Interessen for 28 trainee-stillinger som Hydro nylig lyste ut, har vært over all forventning. Da søknadsfristen gikk ut tirsdag, hadde 1600 søkere fra 74 nasjoner meldt sin interesse for å bli trainee i selskapet.

I forkant ble det gjennomført en omfattende profileringskampanje der blant annet forskjellige universiteter og høyskoler ble besøkt. I tillegg var stillingene annonsert i flere medier.

– Vi er svært fornøyd med responsen og gleder oss over at så mange vurderer Hydro som et attraktivt selskap å arbeide for, sier Kjerstin Skeidsvoll Lange. Hun er ansvarlig for Hydros trainee-program.

Hydro har spesielt rettet oppmerksomheten mot nyutdannede kandidater med mastergrad og internasjonal erfaring.

– Vi ser at veldig mange av søkerne tilfredsstiller kravene vi har stilt og at de representerer kompetanse som selskapet vil ha behov for i årene fremover. Mange av søkerne er opptatt av at Hydro er et internasjonalt selskap, sier Skeidsvoll Lange.

Utvelgelsesprosessen tar til umiddelbart og vil pågå fram til første halvdel av april. Deretter går det ut jobbtilbud til aktuelle kandidater.

Trainee-programmet starter til høsten, og deltakerne blir ansatt i et bredt spekter av stillinger innen både teknologiske, administrative og økonomiske fagområder. De skal jobbe ved selskapets kontorsteder hovedsakelig i Europa.

Gjennom en periode på 18 måneder vil kandidatene rotere i flere enheter. De skal også delta på tre trainee-samlinger hvor helhetsforståelse av Hydro og vår historie, Hydros verdigrunnlag og de sentrale styrings- og strategiverktøyene vil være viktige temaer.

– Nå gleder vi oss til å få unge og dyktige medarbeidere i Hydro fra høsten av, sier Skeidsvoll Lange.